Näin suoritat ajokortin 1.7.2018 lähtien:

Liikenteen perusteet, ensimmäisen ajokortin suorittajan pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus.

Kaikkien minkä tahansa moottoriajoneuvon ensimmäistä ajokorttia suorittavien on käytävä pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus tieliikenteen perusteista.

Koulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Jos sinulla on 1.7.2018 mennessä suoritettu jonkun moottoriajoneuvon ajokortti ei sinun tarvitse enää näitä tunteja käydä.

 

Henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittaminen

B-luokassa tarjoamme sinulle kolme erilaista vaihtoehtoa:

B-kurssi minimi:

sisältää eautokoulun monipuolisen oppimisympäristön, kolme (3) tuntia ajo-opetusta simulaattorilla, seitsemän (7) tuntia ajo-opetusta liikenteessä ja auton käytön tutkinnossa. Riskikoulutuksen, neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta.

B-kurssi normaali:

sisältää eautokoulun monipuolisen oppimisympäristön, kymmenen (10) tuntia ajo-opetusta liikenteessä ja auton käytön tutkinnossa. Riskikoulutuksen, neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta.

B-kurssi extra:

sisältää eautokoulun monipuolisen oppimisympäristön, neljä (4) tuntia teoriaopetusta, neljätoista (14) tuntia ajo-opetusta ja auton käytön tutkinnossa. Riskikoulutuksen, neljä (4) tuntia teoriaopetusta ja neljä (4) tuntia ajo-opetusta.

B-luokkaan tarjoamme lisäksi neljä (4) tähän luokkaan tarkoitettua teoriaopetustuntia.

 

Henkilöauton (B-luokka) ajokortin suorittajan kahdeksan (8) tunnin riskikoulutus

Lakimuutoksen jälkeen henkilöauton ajokortin suorittamiseen kuuluu pakollinen 8 tunnin riskikoulutus.

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa.(Trafin määräyksellä tarkentuu koulutuksen tarkempi ajankohta. Mahdollisesti pakollinen teoria- ja ajo-opetus tulee olla kokonaan suoritettuna ennen riskikoulutukseen osallistumista) Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on jo saatu päätökseen.

 

Mopon ja mopoautokortin suorittaminen

AM-luokissa tarjoamme sinulle seuraavat vaihtoehdot:

Mopokortti minimi:

sisältää eautokoulun monipuolisen oppimisympäristön, yhden (1) tunnin käsittelyopetusta ja mopon käytön käsittelykokeessa.

Mopokortti normaali:

sisältää edellä mainittujen lisäksi kaksi (2) tuntia ajo-opetus liikenteessä.

Mopoautokortti minimi:

sisältää eautokoulun monipuolisen oppimisympäristön, yhden (1) tunnin ajo-opetusta ja mopoauton käytön ajokokeessa.

Mopoautokortti normaali:

sisältää edellä mainittujen lisäksi kaksi (2) tuntia ajo-opetusta liikenteessä.

AM-luokkiin tarjoamme lisäksi neljä (4) näihin luokkiin tarkoitettua teoriaopetus tuntia.

 

Moottoripyöräkortin suorittaminen

A-luokkiin, kun suoritat ensimmäistä moottoripyörä ajokorttiasi,  tarjoamme sinulle kaksi eri vaihtoehtoa:

Moottoripyöräkortti minimi:

sisältää eautokoulun monipuolisen oppimisympäristön, viisi (5) tuntia ajo-opetusta (sisältää käsittelyharjoitusten opetuksen) ja moottoripyörän käytön ajokokeessa.

Moottoripyöräkortti normaali:

sisältää edellä mainittujen lisäksi kolme (3) tuntia monipuolista maantieajo-opetusta.

A-luokkiin tarjoamme lisäksi neljä (4) näihin luokkiin tarkoitettua teoriaopetus tuntia.

 

Kaikkien koulutuksien hinnat löydät nettisivuiltamme kohdasta alkavat kurssit.